Целият тротоар около сградата на РУСО /бившият Младежки дом/ е опасана с обезопасителни ленти заради падащи от фасадата мраморни плочи.
Проблемът възникна след мощната тропическа буря на 30 юли. Имаме становище на специалисти, които обясняват, че мраморът се е нацепил заради рязкото падане на температурите - от 37 само за час се смъкнали със 17 градуса. Хората може да не са усетили тази огромна амплитуда, но за мрамора, с който е облепена фасадата, тя се е оказала решаваща, обяснява шефът на РУСО Ивайло Дървеняшки.
Подготвени са документите за кандидатстване за финансиране пред фонда за бедствия и аварии, защото ремонтът на фасадата ще струва доста пари. Ако е увредена цялата облицовка, тя трябва да се свали и да се направи наново или да се измисли друг начин за украса на фасадата. Тепърва обаче ще се избистрят конструктивните и арихитектурни решения. Отделно трябва да се търси и мнението на СИБанк, които са собственици на другата половина от сградата. От тяхната страна поражения почти няма, но няма как фасадата да е различна от двете страни на една и съща сграда.