Добре функциониращата съдебна система ще създаде условията за една добра и привлекателна бизнес среда. Това е и едно от посланията на Информацинното табло /ИТ/ на ЕС в областта на правосъдието, заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова.

Вицепремиерът припомни, че за пръв път този нов инструмент /ИТ/ е представен от ЕК през 2013 г. "Неговата цел е да насърчи ефективността на правосъдната система на територията на всички страни от ЕС преди всичко с цел увеличаване на икономическия растеж", обясни Златанова. Тя уточни, че на правосъдието се гледа като на един от инструментите за повишаването на икономическия растеж в Европа след тежката криза от 2008 г.

ИТ представя сравними и обективни данни и изводи за качеството и независимостта на съдебната система в държавите членки. Акцентът през тази година е поставен върху споровете върху граждански и търговски дела както и върху административните дела.

"България е на първите места по най-малко висящи граждански търговски и други дела, както и по административни дела на първа инстанция", каза Златанова, и подчерта "бързината на правосъдието в България вече изобщо не е проблем, какъвто беше допреди 10-15 години". Тя също така изброи, че България е сред страните членки с най-малко необходимо време за решаване на спрени дела. "Делът на приключилите граждански дела на първа инстанция само за една година е 99%, а на административните – 92%. Това показва, че през тази година са решени толкова на брой дела, колкото са и заведени", констатира Златанова.

Конференция на тема "България в Информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието", която бе открита от Златанова, се организира от Институт Отворено общество-София, в партньорство с Министерството на правосъдието.

Конференцията ще даде възможност на представители на институциите, на граждански организации и на медиите да обсъдят изводите от Информационното табло със специално внимание върху ролята, която играе добре работещата правосъдна система като фактор за икономическото развитие. Очаква се в резултат на обсъжданията да се постигне съгласие около необходимите стъпки, които трябва да бъдат предприети за продължаване на реформата на правосъдието у нас.