Числата от 62-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 10, 13, 48, 36, 41, 29.

II теглене: 16, 41, 46, 10, 40, 25.

---------------------

6 от 42

I теглене: 34, 4, 42, 35, 12, 39.

---------------------

5 от 35

I теглене: 14, 7, 33, 22, 15.

II теглене: 3, 27, 14, 28, 17.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 7, 1, 2.

Печеливши числа: 8, 0, 7.