Още три дни остават, включително и днес, за подаване на декларации за облагане на доходите. След 30 април започва да тече наказателна лихва за лицата, които не са си внесли документите, напомнят от Националната агенция за приходите (НАП).

Годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица може да бъде изтеглена от интернет сайта на НАП. Формулярите може да се подадат до 30 април 2014 г., като декларираният данък за довнасяне трябва да бъде внесен в същия срок.

Плащанията на данъци може да се извършват и по интернет чрез онлайн системата на НАП. 5% отстъпка ползват физическите лица, включително едноличните търговци, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис, в срок до 30 април 2014 г. Отстъпката се ползва върху размера на данъка за довнасяне, определен в декларацията.

Формулярът за доходите може да бъде попълнен и в електронен вариант с баркод, като за това не е нужен електронен подпис. Декларациите с баркод се обработват по-бързо от останалите и данъкът за възстановяване се получава в много по-кратък срок, отколкото при стандартните формуляри.

Повече информация, както и помощ при попълване на преводните нареждания, на пощенските записи и на данъчните декларации клиентите на НАП могат да получат на информационния телефон 0700 18 700.