Ръководството на ПФК ЦСКА започва пълна вътрешна ревизия във връзка с подготовката на документите на дружеството за публично предлагане на акции и политиката на пълна прозрачност, съобщават "червените" на официалния си сайт.

Ревизията ще се проведе в периода 12-20 август и ще обхване следните въпроси:

- Заплащането на труда на служителите, футболистите и треньорите на ПФК ЦСКА през последните 7 месеца;

- Разходите за строителство и строителни услуги и по поддържането на стадиона;

- Приходите от трансфери и разходите за такива;

- Всички договори, подписвани и заплащани от дружеството;

- Други разходи и приходи и тяхното осчетоводяване.