1122 данъкоплатци от региона вече са подали в офиса на НАП в Русе годишни данъчни декларации с искания за възстановяване на надвзети суми от доходите им през 2013 г. До момента са извършени 780 проверки от приходните служители за прихващания по стари задължения или възстановяване на исканите средства.
Надвнесената сума се възстановява 30 дни след подаване на годишната данъчна декларация с Акт за прихващане или възстановяване, а когато сумата е до 500 лв. и лицето няма задължения за прихващане - с протокол. При констатиране на несъответствия в подадената декларация, приходните служители изпращат съобщение за тяхното отстраняване, като в 14 дневен срок физическото лице трябва да подаде нова декларация.