Започнаха дейностите по създаване на туристическа пътека край село Батин по проект „Изграждане на туристическата инфраструктура - съоръжения и места за отдих в община Борово“. Проектът е на стойност 281 000 лева, а средствата се отпускат по мярка 313 на ОП „Развитие на селските райони 2007-2013“. Пътеката ще се изкачва до билото на хълм, където се разкрива гледка към река Дунав. Част от трасето ще е пригодено за хора с увреждания. По пътеката ще са поставени и информационни табели, които ще разказват за археологията, флората и фауната на района. Предвижда се да има беседки за отмора и сцена за атракции.