Започналият грандиозен ремонт на „Александровска“ от пл. „Свобода“ към пл. „Батенберг“ затвори за движение пл. „Хан Крум“. Движението на автомобили е пренасочено по неразкопаната още част на „Александровска“ и целият поток от коли преминава покрай бившия Дом на учителя. Вместо да улеснява водачите обаче, новата организация на движението създава допълнителни проблеми и тестове на реакциите на шофьорите.
Причината е, че на перпендикулярната ул. „Константин Иречек“ има знак, който дава предимство на водачите по нея, а на идващите от краткия участък по „Александровска“ не им е съобщено чрез табели кой е с предимство и дали важи правилото за дясностоящия.