В САЩ фермерите вече започват да използват роботи за доенето на крави. Животните сами решават дали им е дошло времето да бъдат издоени и нахранени и се нареждат на опашка пред апарата, съобщи в. "Ню Йорк таймс".
Роботите позволяват на животните сами да създават режима си на хранене и доене, нареждайки се пред автоматите пет или шест пъти на ден. Така сутрешното и късното следобедно доене, които бяха определящи за живота на фермерите, вече остават в миналото.
Машината отчита количеството и качеството на млякото, а също колко често животните използват робота.
Кравите носят на вратовете си приемопредаватели, благодарение на които получават индивидуални грижи. Лазери сканират и картографират виметата им, а компютър измерва скоростта на доене на всяко животно.
Роботите наблюдават количеството и качеството на произведеното мляко, броя на посещенията при машините, хранителния режим и дори крачките, които всяка крава прави всекидневно.
Роботизираната система е толкова ефективна, че хората могат да отсъстват, но това няма да наруши цикъла на доене при кравите. Привържениците на новата модерна технология дори твърдят, че роботизираната система "зачита волята" на животните и ги оставя сами да определят времето за доене.
Защитници на животните също подкрепят въвеждането на роботите. Според тях новата технология позволява това да се прави навреме. Те подчертават, че благодарение на роботите кравите не са така ограничени в движенията си по време на доенето.