Неоснователна е жалбата на „Джи и Хелткеър България“ ЕООД, в която се заявява, че „Вега медикал“ ООД неправомерно е спечелила обществена поръчка на Община Русе. Това реши Комисията за защита на конкуренцията, което означава, че „Вега медикал“ е редовен победител и ще достави томографа на стойност около 1.08 милиона лева за обзавеждане на Онкологичния център.
„Джи и Хелткеър България“ оспорваха класирането на фирмите, тъй като според тях комисията за оценка на офертите не е била сформирана по правилата. Още повече, че предлаганата медицинска апаратура от „Вега медикал“ не отговаряла на заложените минимални характеристики в поръчката. По тази причина бе назначена техническа експертиза, която да прецени дали това е така.
В крайна сметка антимонополната комисия реши, че класирането на кандидатите в обществената поръчка е съвсем редовно. Жалбоподателят „Джи и Хелткеър България“ трябва да плати 150 лева за разноски, а ако не е съгласен с решението на комисията, може да го оспорва пред Върховния административен съд.
Фирмата атакува избора на победител в поръчката за „Закупуване на съоръжения, оборудване и обзавеждане за Комплексен онкологичен център-Русе“ в частта й за доставка на многосрезов компютърен томограф със софтуер за симулация на лъчелечението. Това е само част от голяма поръчка на обща стойност 5 527 800 лева, в която е включена доставка на пет медицински уреда. Средствата се отпускат по ОП „Регионално развитие“ със съфинансиране от страна на Европейския фонд за регионално развитие.