Това ще бъде първият път, когато от държавите – членки на ЕС, ще се изисква да отчетат резултатите от изборите за Европейски парламент, преди да изберат кандидат за председател на Комисията.

Процедурата ще бъде следната: първо, като вземат предвид изборите за ЕП, държавните или правителствени ръководители на държавите-членки издигат кандидатура за председател на комисията. Кандидатът представя своите политически насоки (всъщност манифест) пред парламента. Той трябва да бъде одобрен с абсолютно мнозинство от членовете на ЕП (376 от 751); ако бъде одобрен, той се счита за "избран" от парламента; ако кандидатът не бъде одобрен, държавите-членки трябва да издигнат нова кандидатура. Избраният за председател и националните правителства на ЕС съгласуват списък на кандидатите за останалите портфейли в комисията (по един кандидат от всяка страна).

Кандидатите преминават изслушвания, за да бъдат утвърдени от парламента (тези изслушвания не са формалност: парламентът вече е отхвърлял кандидати, които е считал за неподходящи). След това председателят и останалите членове на комисията като орган са поставени на едно гласуване, за да бъдат одобрени от парламента с обикновено мнозинство (мнозинство от подадените гласове). Ако бъде одобрена от парламента, новата комисия се назначава официално от държавните/правителствените ръководители на ЕС.