След като гласовете бъдат преброени и членовете на Европейския парламент — избрани, какво ще бъде тяхното ежедневие и какво влияние могат да имат върху политиката в Брюксел и Страсбург?

С оглед да обслужват интересите на избирателите си, мнозинството от членовете на ЕП ще се присъединят към "политическа група", за да преследват общи цели с членове на ЕП от други държави от ЕС с подобни политически възгледи.

Членовете на Европейския парламент също ще участват в определена парламентарна комисия, като посвещават своето време и енергия на разглеждането на законодателни актове. В парламента има 20 постоянни комисии, като всяка е специализирана в собствена област на политиката. Тези органи са законодателните работилници на ЕП, където се водят ключови преговори, разгарят се най-ожесточените политически спорове и често се сключват необходимите сделки, въпреки че окончателните решения се вземат от целия парламент в неговия състав от 751 членове. Освен това членовете на ЕП могат да бъдат членове на междупарламентарни делегации, чиято роля е да изграждат контакти с парламентите на страните извън ЕС.

Председателят на парламента, избран измежду всички 751 членове за период от две години и половина, представлява ЕП пред външния свят, председателства пленарните сесии и осъществява надзор върху всички аспекти от работата на парламента. Четиринадесет заместник-председатели го подпомагат в тази работа. Председателят на дадена комисия или делегация ръководи работата на въпросния орган. Координаторът е водещият представител на своята политическа група в дадена комисия, а докладчикът е член на ЕП, избран да направлява работата по конкретна резолюция или законодателен акт в хода на парламентарната процедура.

Отговорността за вътрешното управление на парламента се поема от различни органи: политическите решения се вземат от Председателския съвет, състоящ се от председателя на Парламента и ръководителите на политически групи; финансовите, организационните и административните въпроси се разглеждат от бюрото, състоящо се от председателя и заместник-председателите; административните и финансовите въпроси, свързани с членовете на ЕП, са отговорност на Квесторската колегия (орган от петима членове на ЕП, избрани от парламента като цяло).