Числата от 33-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 26, 49, 20, 40, 47, 22.

II теглене: 44, 42, 30, 15, 40, 26.

---------------------

6 от 42

I теглене: 11, 40, 4, 26, 29, 6.

---------------------

5 от 35

I теглене: 22, 35, 34, 26, 18.

II теглене: 32, 2, 18, 25, 14.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 7, 3, 1.

Печеливши цифри: 0, 4, 9.