ГД "Национална полиция" и ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" са партньори в националната кампания на тема "Детската безопасност – споделена отговорност и грижа", организирана от Държавната агенция за закрила на детето, съобщиха от пресцентъра на МВР.

В нея сътрудничество са заявили и други държавни ведомства, граждански, неправителствени организации и кметовете на общините в България. Тъй като 2014 г. е посветена на правата на детето, кампанията е насочена именно към осигуряване на безопасна среда за живот и развитие на децата. Нейното мото е "Да предпазим живот! Да променим мисленето!"

Основните цели, заложени в проявата, са свързани с повишаване на обществената ангажираност за намаляване на степента на наранявания на децата при пътни инциденти и битов травматизъм, както и с превенция на рисковете чрез повишаване на информираността, знанията и уменията за справяне с проблема. Кампанията ще подкрепи разработването и наблюдението на планове за действия на местно и национално ниво, ограничаващи нараняванията при децата. Тя има амбицията да ускори приемането, прилагането и изпълнението на програми за безопасността на децата, основани на доказани добри практики на европейско и национално равнище.

В рамките на кампанията стартират два национални конкурса. Първият е за детска рисунка и фотография/фотоколаж/ на тема "Победи опасността!". Целта му е провокиране на интерес за предотвратяване и намаляване на случаите на инциденти и битов травматизъм при децата, като самите деца идентифицират и осъзнаят възможните опасности и начините да ги избегнат. Същевременно конкурсът ще насочи вниманието на родителите и обществото към темата за детската безопасност, ще даде възможност за изява на творческата индивидуалност на децата и за развитие на креативното им мислене. Срокът за изпращане на творбите е от 23 април до 1 септември, като награждаването се предвижда за 1 ноември.

Вторият конкурс е за реализирани през годината инициативи, програми и проекти по превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда на децата на тема "В подкрепа на детската безопасност". Насочване на общественото внимание към темата за детската безопасност, насърчаване и реализиране на инициативи, програми и проекти за превенция на рисковете, развивайки социални и емоционални умения и мислене както при децата, така и при всички възрастни около тях – това са част от заложените в този проект цели. Срокът за подаване на заявления е от 23 април до 3 ноември, а излъчването на победителите ще бъде обявено на 20 ноември.

В рамките на кампанията ще се проведат работни срещи на тема "В подкрепа на детската безопасност" с цел популяризиране на кампанията и насърчаване на инициативи и програми за превенция. На форумите ще участват представители на областни и общински организации, регионалните инспекторати по образованието, териториалните структури на МВР, Министерството на здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето, граждански организации, медии и други.