В края на 2013 г. България е на второ място в ЕС по най-нисък дълг, показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

Съотношението на държавния дълг към БВП в България е било 18,9%, като преди страната ни е само Естония с 10,0%. След България са Люксембург с 23,1%, Латвия с 38,1%, Румъния с 38,4%, Литва с 39,4% и Швеция с 40,6%. 16 държави членки имат съотношение над 60% от БВП, като най-високото е регистрирано в Гърция – 175,1%, следват Италия – 132,6%, Португалия – 129%, Ирландия – 123,7%, Кипър – 111,7% и Белгия – 101,5%.

През 2013 г. държавният дефицит в еврозоната и в 28-те държави членки на ЕС е намалял в абсолютни цифри спрямо 2012 г., докато държавният дълг е нараснал. В еврозоната съотношението между дефицита и БВП е намаляло от 3,7% през 2012 на 3,0% през 2013 г., а в 28-те държави членки на ЕС – от 3,9% на 3,3%. В еврозоната съотношението между държавния дълг и БВП е нараснало от 90,7% в края на 2012 г. до 92,6% в края на 2013 г, а в 28-те държави членки на ЕС – от 85,2% на 87,1%.

През 2013 г. Люксембург е регистрирал излишък, Германия е била близо до баланса, а най-ниски дефицити като процент от БВП са регистрирани в Естония (-0,2%), Дания (-0,8%), Латвия (-1,0%) и Швеция (-1,1%). Десет държави имат дефицит над определения лимит от 3,0% от БВП – Словения (-14,7%), Гърция (-12,7%), Ирландия (-7,2%), Испания (-7,1%), Великобритания (-5,8%), Кипър (-5,4%), Хърватия и Португалия (-4,9%), Франция и Полша (-4,3%).