Пострадалите от престъпления деца на възраст 8-17 години в Русенско през 2013 г. са 37, съобщи Териториалното статистическо бюро. В сравнение с 2012 г. е регистрирано намаление с 30.2%, докато в национален мащаб е налице ръст от 9.0%.
56.8% от пострадалите през годината са момчета. 15 деца на възраст 8-13 г. са пострадали от престъпления и спрямо 2012 г. намаляват незначително.
И през 2013 г. най-голям е броят и относителният дял на лицата, пострадали от кражби на имущество - те са 20. В сравнение с 2012 г. е регистрирано увеличение с 3.2 процентни пункта на относителния дял на малолетните и непълнолетните, станали жертва на кражби. 4 непълнолетни са пострадали от нанесени телесни повреди, а 4 малолетни са станали жертви на блудство.
Водените на отчет в детските педагогически стаи /ДПС/ в Русенско малолетни и непълнолетни лица са 387 и в сравнение с 2012 г. броят им нараства със 7.5%. От тях 124 са деца на възраст 8-13 навършени години или 32.0% от общо водените на отчет.
През 2013 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет в ДПС в област Русе за извършени от тях престъпления, е 95 и спрямо предходната година намалява с 44.4%. От тях 83 са момчета, а 12 - момичета.
Извършителите на кражби през 2013 г. са 68. Малко над 80% от тях са непълнолетни. Преобладават малолетните и непълнолетните лица, извършили кражби от магазини или други търговски обекти - 14.