Археологът от Историческия музей Деян Драгоев ще представи днес от 18 ч резултатите от разкопки на античния и средновековен некропол в град Мартен. Миналогодишното проучване на града на мъртвите близо до брега на Дунав е продължение от 2012 г. и се проведе върху терен по трасето на газопровода между Русе и Гюргево. Проучени са нови 264 гроба, с което общият брой на изследваните погребения достигна 377. Намерените находки са от късножелязната, римската, късноантичната и средновековна епоха. Според специалистите в крепостта Тегра през късноантичната епоха е било заселено варварско население, натоварено с охраната на Дунавския лимес.