Възлюбени в Господа отци, братя и сестри,
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В деня на всепобедното Христово Възкресение, когато Църквата тържествува от вестта за празния гроб, се обръщам към всички вас с отеческа любов и сърдечни благопожелания за пълнота на пасхалната радост, утвърждаване във вярата и действено свидетелство за Възкръсналия Господ наш Иисус Христос, в Когото е нашето упование и нашата неизменна надежда.
Воден от тази вяра и от тази надежда, и аз днес Ви поздравявам с победните слова на Възкръсналия от мъртвите Господ и Спасител, Който рече: „Радвайте се!“ (Мат. 28:9).
Радвайте се и се веселете, защото се свършиха дните на мрака и за всички нас изгря светлината на Христовото възкресение; защото в утрото на Пасха всички приехме от тази незалязваща светлина и прославихме победата на живота!
„Ето деня на Възкресението! - възглася Църквата днес - Да тържествуваме, люде! Това е Пасха, Господня Пасха! Защото Христос Бог преведе от смъртта към живота и от земята към небето нас, които Му пеем победна песен“ (Пасхален канон, икос на Първа песен).
Затова нека всички, заедно с Псалмопевеца, възкликнем в сърцата си: „Този ден е Господ сътворил - да се зарадваме и да се развеселим в него“ (Пс. 117:24). Защото днес смъртта е победена и нищо не може да помрачи нашата радост: „Христос възкръсна от мъртви, като със смърт смъртта потъпка и на тези, които са в гробовете, живот дарува“!
В деня на преславното Христово Възкресение отечески молитствам за всекиго от вас, боголюбиви отци и обични братя и сестри в диоцеза на Русенска епархия, крепко здраве, изобилие на духовните сили, единство във вярата, преуспяване в любовта към Бога и към ближния и напредък във всяко добро дело!
Благодатта на Възкръсналия от мъртвите Господ Иисус Христос и общението със Светия Дух да бъдат с всички нас! Амин!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С благословение,
Русенски митрополит Наум