7852 декларации са постъпилите до момента в офиса на НАП в Русе, съобщиха от приходната агенция. Това са близо 42% от всички подадени през миналата година.
1109 са изпратени по интернет, което сочи, че 14 на сто от данъкоплатците физически лица използват електроните услуги на приходната агенция. До края на кампанията се очаква техният брой да се увеличи  значително и да надхвърли изпратените 2586 електронни данъчни декларации през 2013 г.

В 17 пощенски клона в региона са подадени 657 декларации, а като пощенски пратки са изпратени още 586. Очаква се и техният брой да се увеличи, защото от началото на кампанията в пощенските клонове са раздадени 7400 формуляра на декларации с различни приложения към тях по видове доходи. Цената на пощенската услуга е 1,20 лв., а документите трябва да се насочват към Офис на НАП - Русе, ул. "Майор Атанас Узунов" 19.

Декларациите за облагане на доходите се подават до 30 април. Данъците се заплащат в същия срок. Отстъпка от 5% получават онези граждани, които подадат декларациите си по интернет с електронен подпис и внесат в този срок дължимата сума. Отстъпки се ползват само ако авансовият данък през годината е определен и внесен в законовия срок.

И тази година в годишната декларация за облагане на доходите трябва да се декларират получените и предоставените заеми (без кредити от банки). Това са: получени през 2013 г. парични заеми, ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2013 г. част от тях са непогасени; непогасените остатъци по получени заеми в периода от 2008 г. до 2013 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2013 г. е над 40 000 лв. Също и предоставени парични заеми през 2013 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на 2013 г. част от тях са непогасени, както и непогасените остатъци по предоставени парични заеми в периода от 2008 г. до 2013 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2013 г. е над 40 000 лв.