По 0,16102 лв. за киловатчас дневна и 0,09853 лв. без ДДС за киловатчас нощна електроенергия ще плащат от 1 август русенци. Това са крайните цени за тока, който „Енерго-Про“ ще продава на битовите си клиенти, утвърдени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Регулаторът коригира символично нагоре първоначалното си предложение отпреди десетина дни, като промените са в рамките на десети от стотинката.
Процентно намалението на цената през деня и нощта е съответно с 4.1% и 2.4%. Това означава, че при една средномесечна сметка за ток от 50 лева, спестените пари ще бъдат 1-2 лева, което едва ли ще напълни джобовете ни.
И с новите цени жителите на Североизточна България ще продължат да плащат най-скъпия ток. Крайните цени за електрическа енергия за клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ с включени мрежови услуги са 0,15469 лв. за киловатчас дневна енергия и 0,09643 лв. за киловатчас нощна енергия. Битови клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ с включени мрежови услуги са 0,150850 и 0,09458 лв. за киловатчас без ДДС съответно дневна и нощна тарифа.
Няма промяна спрямо предварителното предложение на работната група на ДКЕВР за цената на топлоенергията за битови абонати на „Топлофикация Русе“. От 1 август топлинната енергия с топлоносител гореща вода ще струва 73,85 лв./МВтч без ДДС.