Нова заплаха застрашава водата и земята на Добруджа, алармират група жители на областта. Добруджанци се притесняват, че в района на фара в Шабла вече има разположени вибрационни камиони, подготвящи се за започване на сеизмични проучвания в Добруджа, най-вероятно от началото още на август. "Обръщаме внимание на високия сеизмичен потенциал на региона и опасността от възбуждане на земетресения в разлом Вранча" - алармират още добричлии.

В нарочно писмо, разпространено до медиите, те заявяват, че руската фирма "Русгеоком" има разрешение за проучване и за нефт и газ, като засега прави такова само в землището на генералтошевското село Рогозина, но хората са притеснени, че се планира да започне мащабно сеизмологично проучване на територията на региона.

Според тях едно такова проучване освен събуждането на разлом Вранча, още ще доведе до дългосрочен негативен ефект - утъпкване на нивите, ерозия на почвата и намалени добиви, разливи на гориво. "Не е ясно и какви дейности в района са планирани след сеизмологичните изследвания! Не случайно в медиите излязоха съобщения за проекто намерения за подземна газификация от въглищния слой, който се намира на голяма дълбочина под водоносния хоризонт на Добруджа, посегателството върху който с каквито и да е неконвенционални методи за добиви за нефт и газ би било пагубно за природата и хората. Предвижда се експлоатацията на въглищата да се осъществява от "Овъргаз", респективно "Газпром", подизпълнител, на които е "Русгеоком" - пишат добруджанци.

Те алармират още, че става дума за прилагане на експериментална технология с два метова - студен или наречен още фракинг, при който се нагнетяват отровни химикали във въглищните пластове, подобно на метода за добив на шистов газ и горещ - запалване на въглищния слой под земята, с цел отделяне на природен газ за индустриални нужди. Който и да е от тези методи ще доведе най-малко до отравяне на водата на Добруджа, а може би и до нейното изчезване.

Веднъж запалени въглищата, процесът става неуправляем и в Австралия, където този метод е прилаган, се стига до пропадане на цели земни пластове, придружено с бълващи от новообразуваните кухини пламъци и пушек" - казва Синтия Недялкова. Тя припомня и опита на арендатори от Шуменско, където миналата година "Овъргаз" проведе сеизмологични проучвания без разрешение на собственици и ползватели на земеделски земи, за които нямаше предпазни клаузи срещу рисковете, като добавя, че това доведе до гнева на хората заради разливите на гориво и утъпкани посеви.