Около една четвърт от имотите на пазара са надценени. Най-често тези жилища са купувани по време на бума на пазара на недвижими имоти и техните собственици не са склюнни да продават при актуалните нива, посочва се в обзорен доклад на компанията за недвижими имоти „Форос“ за жилищния пазар през първото полугодие. Макар че компанията закри офиса си в Русе преди няколко години, тя продължава да включва и нашия град в анализите си.
В случаите, когато собствениците на подобни имоти не са притиснати от задължения към финансови институции, такива имоти приключват най-често с отказ от продажба и преминаване към вариант отдаване под наем, коментират от агенцията.
При предлаганите апартаменти от собственици с финансови затруднения най-често сме свидетели на надценяване на имота с цел покриване на дълга. По-голямата част от ипотечните кредити за тези имоти са изтеглени през периода 2005-2008 година при цени с 30-50% по-високи от тези в момента, поради което регистрирането на загуби от продажба в момента е неизбежно, се посочва още в доклада.
Продължава да нараства и броят на предлаганите от частните съдебни изпълнители имоти. Въпреки че всяка година се регистрира нарастване на обема на жилищата, придобити от банките поради непогасяване на изтеглените ипотечни кредити, техният дял е малък в сравнение с общия обем на предлаганите имоти в сегмента и не може да окаже силно влияние върху пазара, пише още в документа. Същевременно от фирмата отчитат, че ценовите равнища продължават да се стабилизират, което е довело и до повишаване на активността на пазара.
Основна тенденция, която се забелязва през периода в големите градове, е недостиг на жилища с добри параметри, като средни етажи и атрактивно изложение, с функционални в архитектурно отношение помещения и най-вече адекватни цени, констатират експертите.
Продължава да намалява обемът на предлаганите жилища на вторичния пазар. Към момента се реализират завършени сгради с Акт 16, а броят на новите обекти е малък и повечето все още са на ранен етап от строителството.
Същевременно строителната активност продължава да се свива, за което индикира постоянно намаляващият брой на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради и жилища. Поради тази причина водещ е вторичният пазар и се очаква тази тенденция да се задържи поне в близко бъдеще.
Задоволяването на нуждата от жилище или преместване продължава да е водещ мотив за сделките. Най-привлекателни, особено за по-младите купувачи, които търсят по-добри възможности за работа, са големите градове, посочва се в доклада. Търсят се най-вече двустайните и тристайни жилища с площ 60-100 кв. м.
Очакванията са строителната активност да остане ниска през цялата година, вторичният пазар да запази водещите си позиции, а цените - да останат стабилни.
Експертите прогнозират, че банките също ще са активни и ще продължат да подобряват условията по кредитите за покупка на жилища. Очаква се и активизиране на българите, живеещи в чужбина, които според компанията ще купуват жилища с цел отдаване под наем.
„Ценовата ножица“ между очакванията на продавачи и купувачи ще продължи да се стеснява, а периодът на вземане на решение за покупка ще се скъсява, прогнозират още експертите.