Детските градини „Звездица“, „Червената шапчица“ и „Снежанка“ ще бъдат ремонтирани по проект, одобрен от Европейското икономическо пространство чрез меморандум, подписан между България, Лихтенщайн, Исландия и Норвегия. Програмата е известна като „Норвежки механизъм“ и осигурява напълно безвъзмездна помощ за партньорите. В трите градини ще бъде подновена дограмата, покривите ще бъдат ремонтирани и вътрешните помещения ще бъдат освежени. Ще бъде направено и обучение на екипите и децата. Всичко това ще струва 500 000 лева.