Фотоволтаичният парк в Стърмен е станал жертва на вандали в сряда през нощта или в ранните часове на четвъртък. Соларните панели са собственост на „Келерджиев“ ЕООД. Фирмата е създадена от кмета на Бяла Кольо Келерджиев, но след влизането му във властта е прехвърлена на баща му Петко Келерджиев.
Натрошени са почти 2/3 от панелите, в момента се проверява дали те изобщо повече могат да бъдат използвани или ще е нужна цялостната им подмяна. Удряно е методично и много точно - с метален предмет или камък, при това точно в средата, където с един удар се е разбивал целият панел. Хората, които са трошили, са знаели много добре какво правят. Освен това са били млади и сравнително леки, защото е било нужно да се качват върху панелите, за да могат да ги разрушат по този начин.
Вдигал се е голям шум, но да се намерят свидетели се оказва трудна задача. Фотоволтаиците са разположени в двор на края на селото, близо до гробищата. Мястото е глухо, наоколо има много празни имоти, районът е практически необитаем. Самите панели са били без охрана, пазила ги е само предпазна ограда, която лесно може да се прескочи, обясняват в селото.
В Беленската районна прокуратура е образувано дело срещу неизвестен извършител за унищожаване и повреждане на чужда собственост. Работи се по всички версии, не се изключва и възможността посегателството върху фотоволтаиците да се дължи и на политическа омраза.
Още не знаем да има хора, които са чули или видели посегателството, каза вчера кметицата на селцето Румянка Синабова. Според нея вандалите не са от Стърмен, а от Бяла.
Сериозно, умишлено и злонамерено. Така описа натрошаването на парка зам.-кметът на Бяла Любомир Спирдонов. „Панелите не са лесно достъпни, тъй като са разположени на 3-4 метра височина. Това навява мисълта за организирано посегателство“, каза още Спирдонов.
„Имам собствено мнение откъде идва атаката, но не искам да го споделям, тъй като това е личен въпрос. Още повече, че тече полицейско разследване“. Това бе коментарът на Кольо Келерджиев, който отказа да посочи колко панела има разположени в парка и на каква стойност са, нито дали имат застраховка.
В Бяла се говори, че в изграждането на фотоволтаичната централа са инвестирани около 500 000 лева, включително и евросредства.
„Толкова е добър кмета, не е конфликтен и се чудим каква може да е причината за тази грозна проява“, коментира кметицата на Стърмен Румянка Синабова. Паркът работи вече втора година, като се простира на около декар територия.
От решение на Регионалната инспекция за околната среда и водите от 2009 година, в което се посочва, че няма нужда от оценка на въздействие върху околната среда става ясно, че паркът на „Келерджиев“ ЕООД е с обща площ от 910 кв.м. Очакваната номинална мощност е 60 kW при усвоена площ 465 кв.м, като останалото място от 445 кв.м е предвидено за озеленяване.