В Деня на българската конституция - 16 април, ВМРО ще раздаде първите 40 фототипни копия на помагало по история, което е било издадено през 1923 г. и е стояло във всяко българско училище. Инициативата има за цел да подкрепи родолюбивото възпитание на децата в съвременните училища и нагледно да им припомня великите дати и личности от историята на Първото, Второто и Третото българско царство. Макар че е създадено преди 91 години, помагалото е истински пример за съвременните издатели как трябва да изглеждат материалите за деца - разбираемо, нагледно и ясно, коментира Диян Стайков, учител по история и член на ръководството на ВМРО в Русе.