Историческият музей издаде помагало по музейна педагогика, което ще помага и на посетителите да се ориентират лесно сред витрините и диорамите в Екомузея. В печатното издание са описани колекциите на Екомузея, тяхното формиране, попълване и опазване. Помагалото е цветно с много илюстрации, като съдържа информационни текстове, насочени към децата, игри, любопитни факти за малко познати процеси и явления. В печатното издание са включени няколко обучителни модула, които обхващат четирите сезона от годината. Автори на помагалото са директорът на музея проф. Николай Ненов, уредниците Венцеслав Петков и Красимир Киров и музейните педагози Магдалена Трифонова и Виктория Друмева.