Кандидат-студенти се явяват днес на изпити по биология и история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Темите за кандидатстудентския изпит по История на България са: 1. Априлското въстание 1876; 2. България в навечерието и по време на Първата Балканска война (1908-1913).

Темите бяха изтеглени от кандидат-студента Теодор Селман.

Явилите се днес кандидат-студенти на предварителния изпит са малко под 1000 души.

Изпитът по биология започва в 14 часа. Той включва 30 тестови задачи от учебния материал между VIII и X клас, както и тема от учебния материал за IX и X.