Широкоразпространеното схващане е, че един момент е тук и сега и нито миг по-рано или по-късно. Според учени от Университета на Калифорния в Бъркли, всъщност моментът е пряко зависим от изминалите преди него 15 секунди, които също причисляват към "сегашно време", съобщава изданието Quartz.
Проучването се е водило от Джейсън Фишър. Той е искал да разбере как се променя възприятието на човек, когато насочва вниманието си от едно нещо на друго.
Резултатите показали, че когато човек се фокусира върху нещо, това не е своеобразна моментна снимка на този момент, а по-скоро колаж. В него например се съдържа не само идващата към човека топка, но и информация каква траектория е изминала и от кого и откъде е хвърлена.
Учените провели серия експерименти, които да дадат повече отговори. Те използвали екрани, на които всеки пет секунди показвали премигващи кадри на линии, които са наклонени в различни посоки. Целта е била участващите в експеримента да кажат приблизително на колко градуса са били наклонени линиите в последния видян кадър.
Оказва се, че паметта на хората се влияе не само от последния кадър, но и предходните три. Така например ако на последния кадър линиите са били наклонени на 45 градуса надясно, но линиите на предишните три кадъра са били наклонени наляво, хората обикновено казвали, че на последния кадър линиите са наклонени на по-малки градуси.
Фишер уточнява, че експериментът е бил проведен с само с 12 души, но всеки от тях е отделил по няколко часа в опити. Според него и екипа му мозъкът не приема информацията от очите като моментни снимки, а като поредица от данни, които обработва. Учените казват, че това е важна функция на мозъка. Тя му позволява да избира върху какво да съсредоточава вниманието си. Ако това не беше така, казва Фишър, хората нямаше да могат да карат автомобили в дъжд например, защото вниманието им щеше да се привлича от всяка капка, която пада на предното стъкло, пише "Дневник".