Онлайн събрания и комуникация с членовете на етажната собственост, възможност да се проследява кой плаща таксата за входа и как се движат паричните потоци. Логичният резултат от всичко това е по-малко междусъседски препирни и конфликти. Така накратко може да се представи уникалната българска дигитална платформа Е-дом, която е на пазара от есента на 2012 година и чиято цел е да облекчи един от най-досадните ангажименти в етажната собственост.
Автор на идеята е Александър Димитров, който по неволя е избран за домоуправител. Това се случва през 2007 година. Още на втория месец той вижда, че работата на хората, които са принудени да изпълняват тази функция, е много неефективна. И сравнително трудна. „В днешните модерни времена, в които плуваме в интернет и Фейсбук, да се смята с калкулатора и да се трият с гумичка сметките, е просто срамота“, разказва първите си впечатления от домоуправителското си битие Димитров. След около година той успява да формулира какво трябва „да може“ платформата и скоро след това се ражда иновативният проект Е-дом.
Резултатите от разработването му са красноречиви. „За последните 7 месеца от работата на прототипа на платформата, без активна реклама за безплатно ползване,
са регистрирани 392 входа с над 4600 домакинства в 48 населени места
в България“, разказва Александър. А като причина за успеха на системата няма как да не се посочи огромното облекчение, което получават домоуправителите - и като време, и като простота. Това всъщност е и първопричината за нейното създаване.
За да се ползва платформата, е необходимо да се направи регистрация на етажната собственост. Регистрацията е напълно безплатна и за ползването на платформата не се изискват такси. Следва попълването на домовата книга, което се прави от домоуправителя. Тези начални стъпки отнемат сравнително дълго време, признава авторът на системата, но за сметка на това се правят само веднъж. „След като всички апартаменти от етажна собственост са въведени в електронната домова книга със съответните данни, собствениците получават потребителски имена и пароли на имейлите си. Който няма имейл, не може или не желае да ползва електронната платформа, просто остава изолиран от другите. Данните му остават невидими, освен за домоуправителя, но то е естествено и валидно и при хартиения вариант“, обяснява Димитров и така отговаря на въпроса за защитата на личните данни. В случаите, когато домоуправителят преминава от хартиен носител на електронен, просто трябва да прехвърли данните от домовата книга, която така или иначе трябва да попълва.
Големият плюс на електронния дом е, че
осигурява прозрачност на финансовото състояние на етажната собственост
„Освен това, работата на домоуправителя по събирането, въвеждането и разпределянето на сметките се улеснява драстично като от няколко часа спада на минути. Информацията за това кой плаща и кой не плаща се поддържа лесно, актуална е и е видима от всички. Резултатът е, че неплащащите по-трудно се крият или възползват от липсата на ред и взискателност от страна съседите си. Опитът ни показва, че ако всички знаят, че съседът Иванов не плаща от месеци, на Иванов му става много неудобно и в крайна сметка променя приоритетите си и плаща“, обяснява Димитров.
Плащането на таксите за входа също може да се извършва по съвременен начин - като парите се превеждат по банковата сметка на етажната собственост. „Всеки собственик плаща така, както плаща на който и да е доставчик. При този вариант отчетността е изключително лесна, защото всичко е видимо чрез интернет банкирането. А при пускането на финалната версия на Е-дом банкирането ще бъде свързано с финансовия модул на платформата и всички операции ще се отразяват автоматично“, споделя плановете си Димитров. Разбира се, възможен си остава и вариантът плащане на ръка, който е масов у нас от десетилетия. Съществува и смесен вариант, при който част от собствениците на жилища разчитат на плащането по банков път, а други предпочитат традиционния кеш. Това е особено подходящо, когато в блока живеят възрастни хора, за които съвременните начини за разплащане са далечни и сложни. „Аз например, когато станах домоуправител, обявих на съседите, че поради заетостта си няма да се занимавам със събиране на пари и всички ще трябва да плащат в банкова сметка. Вече 7 години системата работи безотказно. Всеки съсед може да влезе в сметката и да види наличностите, а аз правя всички разплащания за 15 минути, без да излизам от офиса си“, обяснява Димитров.
Междусъседските конфликти и препирни са част от пейзажа на българското етажно съжителство, но
електронната платформа може да сложи край и на този обществен порок
„Това се случва не веднага и не винаги. Но съществуването на форум на входа дава възможност въпросите от общ интерес да се обсъждат текущо, докато хората са на работа например, и в хода на обсъждането - дори минавайки през караница - да се намерят решения. Иначе всичко остава за решаване по време на общото събрание, което се свиква рядко и се посещава от малцина. Когато се постигнат няколко положителни резултата и нещо стане по-добро, препирните постепенно ще започнат да намаляват“, коментира Димитров.
„Нямам абсолютно никакъв шанс да направя по-красива и по-уредена Италия например. Там други са го правили, правят го и ще го правят. Мога обаче да направя нещо за България. Е-дом наистина може да се превърне в средство за много по-лесно, ефективно съжителство в градовете ни. Платформата има потенциала да помогне за по-добрата организация на делата във всяка етажна собственост, което след време ще направи входовете, сградите по-чисти, по-красиви, а хората в тях по-щастливи и усмихнати“, разказва мотивите за работата си по проекта Димитров. Той твърди, че разработената от него интернет базирана услуга е без аналог в България. Не са открити нейни аналози в Европа и света. Системата е защитена със заявка за полезен модел в Българското патентно ведомство. Защитени са и 4 търговски марки обект на интелектуална собственост.