Базата за академично гребане на кея ще бъде предложена за отдаване под наем. За да се случи това, тя трябва да се извади от списъка на обектите, които ОП „Спортни имоти“ стопанисва, и да мине под разпореждането на кмета. В момента спортната база не се използва от гребците, а и не е заведена в дълготрайните активи и баланса на предприятието. Тя включва две масивни сгради, едната от които е хангар. От Общината казват, че състоянието й е лошо, защото години наред в нея нищо не е инвестирано.