Нова социална услуга „Кризисен център“ за пострадали от насилие, жертви на трафик и експлоатация ще разкрие Община Русе тази година.
7 нови услуги ще бъдат разкрити в Дома за медико-социални услуги, след като той бъде закрит и предоставен от Министерството на здравеопазването на Общината. Лица с психични разстройства ще получат подслон и грижи в закрития дом „Райна Гатева“, където ремонтът е на приключване.
Услугите за деца и възрастни, които се предоставят през тази година, ще продължат да се предлагат и през 2015-а. Догодина Общината ще търси подходящи сгради за Дневен център за възрастни с увреждания, седмична грижа, както и за 4 центъра от семеен тип за деца. Център за социална рехабилитация и интеграция ще предоставя почасови услуги на хора в риск, настанени в приюта. Дневен център за стари хора, наблюдавано жилище за младежи, които напускат институциите, защитено жилище за възрастни с физически увреждания и социално предприятие за хора с увреждания са част от планираните за 2015-а услуги. Общината предвижда да отвори дневен център за стари хора в Тетово и център за социална рехабилитация и интеграция на деца.