240 млн. евро са предвидени за финансиране през първите две години от новия програмен период на ЕС за борба с младежката безработица у нас. Това съобщи вчера в Русе министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той пристигна със заместника си Росица Янкова и изп. директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов, за да представи Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта пред представители на областите Русе, Разград, Търговище и Силистра.
В България 75 хиляди са регистрираните безработни младежи до 29 години, от тях 35 хиляди са до 24 години. В областите Русе, Разград, Силистра и Търговище в момента живеят 104 200 млади хора до 29 години, а от тях 6 хиляди са регистрирани като безработни. Тази статистика изнесе министър Хасан Адемов. През новия програмен период Европа ще отдели общо 6 млрд. лева за мерки срещу младежката безработица в съюза.
У нас в изпълнение на Националния план трудовите посредници ще започнат първо да издирват отпадналите от училище и да им изготвят индивидуални профили. В рамките на 4 месеца след това на младите безработни ще бъде предложено да продължат образованието си, да чиракуват или да стажуват, или пък да започнат веднага работа. Това ще се случва чрез работодателите. Министър Адемов съобщи, че бизнесът има интерес към тези програми и вече има заявени работни места.
Над 50% от безработните до 24 години са без образование, с начално или основно. Среднистите са около 40%, а висшистите - близо 9 %. Министърът отбеляза, че субсидираната заетост е ограничен сегмент и той ще става все по-малък. Затова е важно младите хора да имат образование и професия, които се търсят на пазара на труда.
Хасан Адемов коментира и проблема с работещите бедни. Министерството има методика за ръста на минималната работна заплата според обективни параметри като производителността на труда, средната работна заплата, линията на бедността и инфлацията, но все още нямаме споразумение с бизнеса, съобщи министърът. Една от причините е, че в някои региони средната заплата е почти изравнена с минималната.
По отношение на пенсионната реформа Хасан Адемов бе категоричен, че повишаването на пенсионната възраст е неизбежно с оглед на демографската картина у нас. Въпросът обаче е как това ще се случи, каза той и увери, че до септември социалното министерство ще излезе с цялостна визия. Адемов обясни, че проектът все още се дискутира със социалните партньори. Основното, което искаме, е да се върнем към споразумението от 2010 г. и да го актуализираме с модерни елементи, като например обвързването на пенсионната възраст с очакваната продължителност на живот, каза Адемов.