"Атака" внесе сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров във връзка с нерегламентираните и незаконни митинги по силата на Закона за събранията, митингите и манифестациите, както и нарушаването и неизпълнението на законодателните разпоредби от страна на кмета на гр. София г-жа Йорданка Фандъкова, съобщиха от пресцентъра на "Атака".

В сигнала пише: "Българското общество е свидетел и заложник на група български граждани, които изразяват своето конституционно право да извършват митинги и събирания, без обаче същите да отговарят на изискванията на българското законодателство и в частност на Закона за събранията, митингите и манифестациите. Вече 40-ти ден законът е грубо погазен, а кметът на столицата не предприема действията вменени и чрез горепосочения закон.

Протестиращите в гр. София системно нарушават чл.5 на Закона за събрания, митинги и манифестации, който гласи : Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат по всяко време на денонощието освен в часовете от 22 до 6 часа. Столичани и служителите на СДВР са свидетели на факта, че на територията на гр. София се извършват протестни действия и след 22 часа, за което вече редица граждани са сезирали Столична Община. Протестиращите не подават писмени уведомления до кмета на общината, не посочват организатора на протестите, мястото и времето на митингите, с което пряко нарушават Чл.8 и Чл.11 от Закона, които ясно указват: Чл.8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) За свикване на събрание или на митинг на открито организаторите най-малко 48 часа преди началото му писмено уведомяват кмета на общината, на чиято територия ще се проведе, като посочват организатора, целта, мястото и времето на събранието или митинга.

(2) В неотложни случаи за събранието или митинга на открито уведомлението по предходната алинея може да се направи в еднодневен срок.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Организаторите на манифестация уведомяват писмено кмета на общината за целта, времето и пътя на движението на манифестацията най-малко 72 часа преди провеждането й, а в неотложни случаи - най-малко два дни.

Нерегламентираното и незаконно блокиране на пътни артерии в столицата създават редица трудности на гражданите на гр. София, а с действията си протестиращите застрашават безопасността на движението в града, с които си действия нарушават Чл.11 от Закона. В Чл. 11(2) ясно се казва Кметът на общината, както и организаторите вземат необходимите мерки за спазване на реда за провеждане на манифестацията и за безопасността на движението.

Ясно е записано, че кмета трябва да предприеме необходимите мерки за безопасността на движението, което г-жа Фандъкова системно и целенасочено не предприема. Според Чл.12 (1) от същя Закон, Когато времето и мястото на събранието, на митинга или пътят на движението на манифестацията създават условия за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението, кметът на общината, предлага промяната им. Действия от страна на г-жа Фандъкова по силата на чл.12 също няма.

Основното нарушение на Закона за събранията, митингите и манифестациите от страна на столичния кмет г-жа Фандъкова наблюдаваме в чл.13 от Закона, където ясно е упоменато : Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Кметът на общината, прекратява събранието, митинга или манифестацията, когато не са организирани или не се провеждат при условията и по реда, установени с този закон.

От гореизложеното е кристално ясно, че чрез своето бездействие г-жа Фандъкова пряко нарушава Чл.13 от Закона за събранията, митингите и манифестациите.

Моля да вземете нужните мерки, спрямо Вашите компетенции и възможности, както и да предприемете прокурорска проверка срещу лицето Йорданка Фандъкова, кмет на гр. София, във връзка със системното нарушаване от нейна страна на българското законодателство", пише в сигнала.