С основаване на „Интермодален транспортен и логистичен клъстър Русе“ отпразнува 20-ия си рожден ден Факултетът по бизнес и мениджмънт на Русенския университет. Той е първият в Дунавския регион на България, който обединява усилията на бизнеса, публичната власт и академичната общност за стратегическо развитие на речния, железопътния и автомобилния транспорт в посока към създаване на интермодална транспортна мрежа.
Клъстърът се учредява по проект, обединяващ 18 транспортни компании, институции и университети от Испания, Германия, Турция, Италия и България. Подписи под споразумението положиха ръководни представители на АППД, БРП, БДЖ, „Холлеман България“, „Донау Транзит“ и Русенския университет.
Доц.Емил Трифонов награди участниците в конкурса за бизнес идеи Smart Pitch организиран от клуба по предприемачество Start It Smart Ruse в партньорство с факултет „Бизнес и мениджмънт“ на университета. На първо място е приложението „НавиСкоп“ на Михаил Станев и Симеон Стефанов, което помага в навигирането и насочването на телескоп към предварително избрано космическо тяло. На второ място се класираха два проекта, разработени от един екип - Атанас Атанасов и Васил Воденичаров. Това са електронен четец за незрящи и приложението ARF3D за визуализиране в 3D формат на артикули от каталог за мебели. На трето място е приложението „Matura BG“, което помага на зрелостници за по-добра подготовка за държавните изпити. То e разработено от Явор Стефанов.
Награди получиха постоянните посланици на Bloomberg Aptitude Test - студентите Виктор Тачев и Калоян Богданов от специалност „МИО“ на ФБМ, благодарение на които РУ отбелязва най-добри резултати сред българските университети с над 100 регистрирали се и 68 положили теста на Блумбърг институт.