На 11 април ежегодно се отбелязва Световният ден за борба с Паркинсон. Тази година тежко болните пациенти с Паркинсон в България вече се радват на възможностите за пълноценен живот, които най-съвременните методи на терапия им дават. За пациентите с късен Паркинсон разходите за това лечение се покриват напълно от Националната здравноосигурителна каса.

"Хората с болестта на Паркинсон могат да прогресират до точката, в която контролът на техните моторни симптоми чрез лечението с перорална терапия, става трудно или се губи", каза член кореспондент проф. д-р Иван Миланов, изпълнителен директор на МБАЛ по неврология и психиатрия "Св. Наум" и водещ специалист по неврология. "Пероралните терапии могат първоначално да облекчат моторните симптоми, но тъй като заболяването прогресира, те могат да спрат да действат за все по-дълги периоди преди следващата доза. Всички болни с Паркинсон достигат стадий на болестта, в който пероралните терапии спират да действат. В тези случaи едно от най-добрите решения, които се прилагат в най-напредналите страни в Европа и в България за болните е гел за продължителна интестинална администрация".

"Преди да вляза в болница за новото лечение, изпадах в състояния, които не ми позволяваха да се движа. Не можех да спя на леглото, защото не можех да стана, след като се събудя. Нямаше кой да ме вдигне и за това спях на фотойла. Сега живея нормално, работя, срещам се с хора и излизам с внучката в парка – мога да се радвам пак на живота", споделя Стойко Пашкулов, София.

Паркинсон е второто най-често срещано дегенеративно неврологично разстройство и засяга 0.15% от населението или 6.3 милиона души в света. В България хората, които живеят с Паркинсон, са около 20 000 души, като 10 % от тях са в късна фаза на заболяването. Това е жестока болест, която засяга не само болните, но и техните семейства. Симптомите са много и включват тремор, ригидност, нестабилност на стойката, затруднено говорене, ходене и преглъщане, липса на изражение на лицето, затруднение при започване и изпълнение на автоматизирани движения, депресия и деменция. С времето и напредването на болестта, симптомите се влошават. В момента няма известен лек, но има съвеременни терапии, които помагат на болните да водят пълноценен живот. От Паркинсон най-често заболяват мъжете, макар причината да не е ясна. Средната възраст, на която се появява болестта, е 60 години, но може да възникне и при хора под 30 години.