Взетото днес решение от Върховния административен съд за нищожността на правилника на БФС за статута на футболистите не е окончателно и затова няма да има никакви правни последици, заявиха от съюза.

В официално съобщение казва, че ще обжалва решението и нещата засега си остават същите.

"Във връзка с публикуваното днес, 22.07. 2013 г., решение на Върховния административен съд решение относно нищожността на Правилник за статута и трансферите на футболисти в системата на БФС за сезон 2012-2013 бихме искали да заявим следното:

Решението на ВАС не е окончателно, поради което от него не са настъпили никакви правни последици. То подлежи на обжалване пред 5-членен състав на ВАС, от което БФС смята да се възползва като допустима и предоставена му от закона правна възможност", съобщиха от футболната ни федерация.

"Бихме искали да посочим, че Правилникът за статута и трансферите на футболистите на Българския футболен съюз за сезон 2012-2013 г. е бил публично достояние до неограничен кръг лица от датата на приемането му, тъй като е изцяло публикуван на Интернет-страницата на БФС, каквото е законовото изискване на чл. 35, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта.

При приемането на посочения правилник и неговото прилагане Българският футболен съюз е спазил и се е ръководил от всички изисквания на ФИФА, УЕФА и действащия в Република България Закон за физическото възпитание и спорта.

В заключение прилагаме одобрението от страна на Министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков", казаха още от БФС.

По-рано днес Върховния административен съд на Република България обяви, че Правилникът за статута и трансферите на футболистите в системата на Българския футболен съюз за сезон 2012/13 е нищожен.

ВАС реши, че правилникът за статута и трансферите на футболистите е нищожен, като това решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок.