Числата от 58-и тираж на Тото 2:

6 от 49
I теглене: 8, 43, 21, 36, 42, 23.
II теглене: 10, 47, 8, 18, 19, 9.

---------------------

6 от 42
I теглене: 18, 37, 26, 11, 1, 20.

---------------------

5 от 35
I теглене: 33, 20, 4, 30, 28.
II теглене: 34, 9, 12, 31, 26.

---------------------

Тото Джокер
Печеливши позиции: 2, 7, 5.
Печеливши числа: 5, 3, 5.