Министерството на културата обяви конкурс за директор на Русенската опера. От кандидатите се изисква висше образование с магистърска степен в сферата на музикалното и танцовото изкуство и поне 3 години професионален опит в областта на културата. До 19 август те трябва да представят изискваните документи заедно с концепцията си за управлението на операта и стратегия за творческо й развитие с подробен репертоарен план за първата година.
Конкурсът ще се проведе чрез разглеждане концепциите, а спечелилият кандидат ще получи договор за 4 години.