„Уникредит „Булбанк“ ще връща на свой клиент платена без основание лихва по кредит. Това реши окончателно Окръжният съд в Русе и осъди банката да върне надвзетите 2556,45 евро.
Л.Г. подписал договор за кредит от 30 000 евро в началото на 2008 година. Тогава лихвата, която трябвало да плаща, се определяла от годишен лихвен процент - сбор от базисен лихвен процент плюс надбавка.                
До неправомерното изстискване на човека се стигнало в края на годината, след като банката сама променила правилата за определяне на лихвения процент, като включила нов, трети компонент за изчисляване на лихвата-премия. Така се променили редът и формулата за изчисляване на базовия и годишния лихвен процент, като човекът трябвало да плаща още повече пари. Едностранната промяна на условията обаче е в пълно противоречие с условията, които самата банка е приела - промените да стават само след проведени преговори и постигане на съгласие с кредитополучателите. Такова споразумение обаче не е постигнато.
Като една от причините за вдигнатия лихвен процент експертизата по делото е посочила неблагоприятни изменения в макроикономическата среда. В резултат от тях нараствал броят на лошите кредити и ограниченото чуждестранно финансиране. Заради това банките били принудени да привличат финансов ресурс чрез депозити при по-висок лихвен процент, което водело след себе си и до по-висок лихвен процент при кредитите.
Икономически затруднения изпитват обаче не само банките. Такива трудности изпитват и техните потребители, чиито интереси също следва да бъдат защитени. Желанието на банката да поддържа печалбата си по въпросния договор за кредит в размер на първоначално уговорената лихва от 6.6% не е „основателна причина“ за изменение на лихвения процент, категоричен бе първоинстанционният съд, чието становище бе потвърдено.