С 59 094 лева се увеличава фонд „Работна заплата“ на общинското здравеопазване. Така годишната сума за възнагражденията на медицинския персонал в детските ясли, в яслените групи на градините и в училищата става 1 642 314 лева. Бюджетната промяна е в изпълнение на обещанието на кмета Пламен Стоилов от 1 април основните заплати на сестрите на станат 520 лева, колкото са договорени в Колективния трудов договор на браншово ниво. Поправката ще се гласува на предстояща сесия.
С промени в портфейла на кметството в Николово се осигуряват 2050 лева за видеонаблюдение на сградата му. 
Корекцията на бюджета се налага и заради неданъчни приходи в няколко училища от застрахователни обезщетения, предаване на вторични сурови и лихви върху забавени наеми. Общата сума възлиза на 3476 лева.