Административният съд отхвърли жалбата на „Пацони маркет“ срещу заповедта на кмета, с която са утвърдени конкурсните условия за отдаване под наем на Халите. 
Както е известно, интерес към атрактивния търговски обект освен „Пацони“ проявиха ЦБА и „Била“. Последните две фирми подадоха оферти, а русенската верига оспори част от условията на конкурса и поиска спиране на процедурата, което съдът уважи.
С решението си от вчера магистратите приемат, че жалбоподателят няма основания да оспорва конкурсните условия, защото те са утвърдени с решение на Общинския съвет, което никой не е атакувал, и то е влязло в сила.
Собственикът на „Пацони“ Пламен Здравков има право да обжалва само конкурсната документация, защото тя е утвърдена с кметската заповед, казва още съдът. Той обаче е категоричен, че изискването за допустимост, което е свързано с минимален годишен оборот 1,5 млн. лева и печалба поне 800 хил. лева, съответства на целта на закона и не е дискриминационно. Понеже Халите са паметник на културата и се намират на атрактивно място,  нормално е да се поставят високи критерии, смятат магистратите. Според тях методиката за оценка е обвързана с точна формула за изчисляване на резултатите, което изключва субективизъм и дискриминационен елемент.
Решението на Административния съд може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок. Ако Здравков предприеме и този ход, Общината ще изчака и становището на върховните магистрати.