Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповедта на кмета на община Бяла Кольо Келерджиев за избор на изпълнител на обществената поръчка за техническа помощ при управление и изпълнение на интегрирания воден проект на град Бяла. С това си решение антимонополният орган връща процедурата отново на етап разглеждане на техническите предложения на участниците. Освен това общината трябва да плати 850 лева държавна такса и 200 лева адвокатско възнаграждение.
Както „Утро“ писа, преди месец Обединение „СПК-ППМ“ атакува класирането за обществената поръчка, която е на стойност 432 000 лева. Тогава Келерджиев съобщи, че 8 кандидати са подали оферти за участие в надпреварата. Освен това заяви, че за общината е по-добре да се обжалват поръчките и да се произнесе съдът, чиито решения да се спазват в крайна сметка.
Причината фирмите „Ес Пи Консулт БГ“ ООД със седалище в Шумен и софийската „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД, които са част от обединението, да обжалват класирането беше, че са отстранени неправомерно от битката за поръчката. За победител в нея е определено друго обединение от фирми - „Тонус - Бим Бяла“ ДЗЗД, в което са включени фирмите „Тонус - 21“ ЕООД със седалище в Шумен и софийската „БИМ Консултинг“ ООД.
Поръчката е част от мащабния проект за водния цикъл на Бяла, който трябва да приключи след 2 години. По него се предвижда да бъде подменена водоснабдителната и канализационната мрежа и да бъде изградена пречиствателна станция. Общата стойност на проекта, който се финансира по ОП „Околна среда“, е над 41 милиона лева.
Решението на КЗК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.