Инсталация за производство на електроенергия от биогаз чрез преработка на животински и растителни отпадъци ще изгради столичното дружество „Съмър М“ в Бъзън. Инвестицията ще се инвестира в имот на фирмата, в който в момента се намира и неговата кравеферма.
Инсталацията ще има капацитет 30 kW/h. В нея ще могат да се преработват 3,5 тона животински или растителни отпадъци на ден или 1278 тона годишно при непрекъснат режим на работа. При експлоатацията на обекта ще се добиват 174 580 куб. метра биогаз годишно, респективно 240 000 квтч електрическа и 773 100 квтч топлинна енергия.
За реализация на инсталацията ще бъдат изградени склад за животински екстременти с обем до 10 куб.м, четири предферментационни съда за предварително разграждане на целулозата в зелената маса, миксер за хомогенизиране на субстрата с капацитет 1,5 куб.м в час и биореактор - стоманено топлоизолирано съоръжение с обем от 500 куб.м, разположено подземно и снабдено с бъркалка и система за подгряване.