Русенският химически гигант „Оргахим“ скоро ще бъде разделен на три, като основните производствени сегменти се поемат от отделни дружества. В „Русе Кемъкъл“ АД ще се прехвърлят производството и дистрибуцията на анхидриди и пластификатори. В „Оргахим Резинс“ АД отиват смолите и лепилата. Производството на бои и лакове остава в „Оргахим“ АД.
Предложението за разделяне трябва да се гласува на извънредно общо събрание на акционерите, което е насрочено за 16 август. В материалите за него вече са обявени пълните списъци на активите и пасивите, които преминават в новите две дружества.
Продуктовата и функционална диверсификация на предлаганите от „Оргахим“ услуги и дейности е достигнала такова равнище, при което развитието на дружеството няма да следва желаните темпове, ако не се осъществи разделянето. С учредяването на две нови акционерни дружества се цели едновременно да се подобри управлението на активите и да се оптимизира корпоративната структура на компанията. Разделянето ще позволи и да се даде по-точна и адекватна оценка на нивото и резултатите от дейността на всяко отделно производство, посочва в обосновката си Управителният съвет на дружеството.
При разделянето тримата акционери в „Оргахим“ ще запазят пропорционални дялове в трите компании. Към момента „Уайтбийм холдинг“ държи 64,54% от акциите, „Тандъл Уейв Трейдинг Лимитид“ - 9%, а „Ес Си Поликолор С.А.“ - 26,46%.
В резултат на преобразуването капиталът на „Оргахим“ АД ще се намали от 3 703 000 лева на 1 785 000 лева, а останалите 1 918 000 акции с номинал 1 лев ще бъдат обезсилени. „Русе Кемикълс“ ще бъде с капитал 1 418 000 лева, а „Оргахим Резинс“ - с 500 000 лева.