1200 шарана от вчера плуват във водите на езерото Липник. Акцията по зарибяването е резултат от споразумение на Общината с 11 риболовни сдружения, дружества и еднолични търговци за опазване на рибното богатство.
Новите обитатели на езерото са с тегло от 500 грама до кило и половина. Така те по-бързо ще пораснат до подходящи размери за улов, с който риболовците могат да се хвалят. От местната кооперация са заявили желание да дарят жито за изхранване на рибната популация.
Желанието на всички е езерото Липник да се превърне в едно настина привлекателно място за отдих, каза вчера кметът Пламен Стоилов. Тъй като имало сигнали, че рибарите не спазват разпоредбите и ловят маломерна риба, ще се засили контролът.
През миналата година езерото бе зарибено с 40 000 шаранчета, а за да бъде разнообразена водната фауна, през следващата година намеренията са във водите да се пуснат сом, бяла риба и толстолоб.