Шлосер-монтьор е изпълнявал 6 години длъжността младши специалист по протокол и връзки с обществеността в Община Ветово.
През май тази година новият кмет Георги Георгиев го уволнил с мотива, че не отговаря на изискванията за длъжността - няма нужното за специалността образование, нямало и никакви данни, че изобщо владее някакъв чужд език. Освободеният PR обжалвал в съда и спечели делото. Сега не само го връщат на работа, но Община Ветово ще трябва да му плати 2145 лева обезщетение плюс 500 лева разноски по делото.
За куриозната история се разбра от съдебното дело, с което уволненият пиар К.К. осъди Общината. Човекът разполага само със свидетелство за квалификация „шлосер монтьор - работник специалист“ и има втори разряд като такъв. Но през ноември 2005 година е бил назначен на отговорния пост, въпреки че и тогава като условие за заемането му е било поставено изискването да има поне средно специално образование и допълнителна квалификация - компютърна грамотност и чужд език.
Щом като веднъж е бил нает на работа в Общината при тези условия, няма как да бъде уволнен по-късно заради тях, отсече обаче състав на Русенския районен съд и обяви уволнението му за незаконно. От решението на съда става ясно и друго: че през 2011 година К.К. е станал 100 процента инвалид, ампутирани са му и двата крака. Това няма връзка с мотивите за уволнението му поне според представените в съда документи. Но е факт.