Заварчик, стругар, шлосер, леяр, ковач, машинен техник и монтьор. Това са предложенията на Регионалния инспекторат по образованието за включване в русенския списък на защитените професии, стана ясно вчера на заседание на секторната комисия по образование към областната управа. Първоначалният списък е бил изготвен още през март в очакване от просветното министерство да го поискат, за да може държавата да поеме създаването на минипаралелки за подготовка на специалности, от които Русенска област има нужда.
Тези паралелки ще бъдат примерно от пет човека, а не от 26, както е по норматив, обясни началникът на Инспектората по образование Димитър Райнов. Засега обаче от министерството очевидно не възнамеряват да придвижат този вариант, който би осигурил кадри за местните икономики. Не са ясни и критериите, по които ще се формират „защитените“ класове. Независимо от това инспекторатът ще обработи предложенията, постъпили от русенски професионални гимназии и представители на бизнеса. От гимназията по електротехника заявяват готовност да обучават електротехници, от гимназията по дървообработване - дърворезбари и мебелисти, Българската Дунавска камара и дирекция „Морска администрация“ искат да се обучават корабоводители и специалисти по корабни машини и механизми, а от Дунавската задруга на майсторите настояват за специални паралелки по дърворезба, везмо, медникарство, иконопис. 
От гимназията по селско стопанство предлагат защитени паралелки за обучаване на пчелари и средни специалисти по зърносъхранение и зърнопроизводство, а от Стопанската камара предлагат да има обучение за химици лаборанти и технолози. Тези последните две групи са специалности, които съществуваха в две професионални гимназии, но поради нулев интерес се наложи дори закриване на училищата, припомни Райнов. Младежите не желаят да получават такова образование, а явно и в семействата им никой не ги насърчава към подобни професии, смята той.