„Дунавски валс - красотата на архитектурните стилове в Русе и Виена“ е слоганът на големия винилов постер, който представя българската дунавска столица в изложбата на европейския електронен каталог Еуропеана. От вчера експозицията, която пътешества из България, може да се види и в Русе - във фоайето на първия етаж в библиотека „Любен Каравелов“. Русенската библиотека е един от осемте български книжовни институти, включени в електронния каталог. За всеки от българските градове е подбран приблизителен аналог от европейските мегаполиси. Така Пловдив е показан като хомолог на Рим, София - на Прага, Велико Търново - като френския Лурд, а Добрич е сравнен с румънския Крайова.