Двете заместнички на областния управител Венцислав Калчев Милена Хинкова и Айлян Карамехмедова встъпиха в длъжност вчера. Сутринта губернаторът ги представи на екипа си, а следобед вече участваха в първата си официална среща - с русенските депутати при кмета Пламен Стоилов. Освен пожеланията за успешна работа, те получиха и по два красиви букета - единият от името на Общината, другият - от Общинския съвет.
Милена Хинкова поема ресорите регионално развитие и устройство на територията, админстративно обслужване на населението, държавна собственост, отбранително-мобилизационна подготовка, сигурност и борба с корупцията, защита на населението при бедствия и аварии, поддържането на ГКПП-Дунав мост. На срещата при кмета Хинкова каза, че ще се постарае да помогне Русе да стане по-добро място за живеене.
Заместничката Айлян Карамехмедова ще отговоря за земеделието и горите, транспорта, социалните и комунални дейности и благоустройството, образованието, науката, културата, вероизповеданията, младежките дейности и спорта, здравеозпазването, екологията и туризма.