Социални работници са спасили от изоставяне 3137 деца през миналата година. Това отчитат от Агенцията за социално подпомагане. Благодарение на подкрепата и консултациите на нейните отдели "Закрила на детето" тези малчугани са останали в семействата си и не са попаднали в интернати. За сравнение през 2012 г. е предотвратено изоставянето на 1932 деца, а през 2011 г. - на 1456 хлапета.
Нараства и броят на децата, които са заживели отново с родителите и роднините си, след като са били настанени в сиропиталища. През миналата година 1329 деца отново са приети в биологичното си семейство. През последните три години социалните работници отчитат и успех при настаняването на изоставени момичета и момчета в семейството на роднини или близки. През 2013 г. такива са 1577 случая, а през 2012 г. и 2011 г. са били съответно 1858 и 1623 деца, пише Стандарт.